Στον Όμιλο Εταιρειών ΠΕΛΕΤΙΚΟ προσλαμβάνουμε, προωθούμε και επιβραβεύουμε συνεχώς τα καλύτερα άτομα, που έχουν ως κίνητρο τη δέσμευση, τον επαγγελματισμό, την ακεραιότητα, το πάθος για επιτυχία και το ομαδικό πνεύμα.

Ως Όμιλος που προάγει τους εργαζόμενους της, προωθούμε την προσωπική βελτίωση και επενδύουμε σημαντικά στην εκπαίδευση και καθοδήγηση για τη μεγιστοποίηση της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού μας.

Βασικός πυλώνας του Ομίλου είναι η υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων. Oι διαδικασίες που διέπουν τη βασική αυτή παράμετρο, συνεχώς αναβαθμίζονται για να διασφαλίσουν τη προστασία του προσωπικού. Μία από αυτές τις διαδικασίες είναι η δωρεάν παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας για όλο το προσωπικού του Ομίλου.

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας

Έχετε ερωτήσεις ή σχόλια για τα προϊόντα μας;

ΜΙΛΗΣΤΕ ΜΑΣ

Κάμπου 19, 2030 Στρόβολος, Κύπρος

357-22482265

357-22481757

Message us on Facebook