Ο Όμιλος Εταιρειών ΠΕΛΕΤΙΚΟ αποτελείται από τις πιο κάτω εταιρείες με το αντίστοιχο πεδίο Λειτουργίας:

  • ΠΕΛΕΤΙΚΟ ΛΤΔ: Σχεδιασμός, παραγωγή, συσκευασία, πώληση και διανομή χρωμάτων, βερνικιών, συγκολλητικών υλών και υδατοστεγανωτικών υλικών. Πώληση και διανομή οικοδομικών υλικών (έτοιμοι σοβάδες, συγκολλητικές ύλες πλακιδίων και οικοδομικά επιχρίσματα) και βιομηχανικών ορυκτών (μπετονίτης, γύψος, ασβεστόλιθος, περλίτης)
  • ΠΕΛΕΤΙΚΟ ΠΛΑΣΤΕΡΣ ΛΤΔ: Σχεδιασμός, παραγωγή, συσκευασία, πώληση και διανομή οικοδομικών υλικών (έτοιμοι σοβάδες, συγκολλητικές ύλες πλακιδίων και οικοδομικά επιχρίσματα) και επεξεργασία βιομηχανικών ορυκτών (μπετονίτης, γύψος, ασβεστόλιθος, περλίτης)
  • ΠΕΛΕΤΙΚΟ ΠΕΝΤΑ ΛΤΔ: Εξόρυξη, σχεδιασμός, ενεργοποίηση και πώληση μπετονίτη σε κοκκώδη μορφή για την περαιτέρω επεξεργασία. Σχεδιασμός, παραγωγή και πώληση άμμου υγιεινής γάτων

Πολιτική του Ομίλου Εταιρειών ΠΕΛΕΤΙΚΟ είναι η ανάπτυξη, παραγωγή και προώθηση προϊόντων υψηλής ποιότητας, τα οποία υπερβαίνουν τις ανάγκες των πελατών μας σε ποιότητα και απόδοση, έχοντας σαν κατευθυντήριες αρχές τον σεβασμό προς το περιβάλλον και την κοινωνική ευθύνη στο προσωπικό του Ομίλου μας.

Η Διεύθυνση δεσμεύεται για την επίτευξη και διατήρηση αυτής της πολιτικής:

  • Εφαρμόζοντας όλους τους Ευρωπαϊκούς και Κυπριακούς Νόμους και κανονισμούς που αφορούν τα προϊόντα μας
  • Καθιερώνοντας, εφαρμόζοντας, διατηρώντας και βελτιώνοντας συνεχώς σε όλες τις Εταιρείες του Ομίλου, ενός Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας, που να βασίζεται στις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου Ποιότητας ISO 9001
  • Με την συνεχή εκπαίδευση και ανάπτυξη του ανθρωπίνου δυναμικού του Ομίλου και την συμμετοχή όλου του προσωπικού στις προσπάθειες συνεχούς βελτίωσης
  • Χρησιμοποιώντας αρίστης ποιότητας πρώτες ύλες
  • Με την εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή
  • Με την καταγραφή Εταιρικών και Τμηματικών στόχων, οι οποίοι ανασκοπούνται ετησίως
  • Με την σωστή αντιμετώπιση των ρίσκων αλλά και την αξιοποίηση ευκαιριών

Το όνομα ΠΕΛΕΤΙΚΟ είναι συνώνυμο με την ποιότητα και τεχνολογία και η αποτελεσματική εφαρμογή αυτής της πολιτικής θα μας βοηθήσει να διατηρήσουμε την φήμη μας, για την παροχή υψηλής ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών.

Εκτός από την παροχή υψηλής ποιότητας προϊόντων, σκοπός των εταιρειών του Ομίλου είναι η διάθεση προϊόντων τα οποία συνάδουν με τις διατάξεις της νομοθεσίας και κανονισμών περί Ασφάλειας & Υγείας. Για τον σκοπό αυτό, έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα προς ελαχιστοποίηση οποιουδήποτε κινδύνου για όλους τους υπαλλήλους, άλλα και για άλλα άτομα τα οποία μπορούν να επηρεασθούν από τις εργασίες των εταιρειών του Ομίλου.

Όλο το προσωπικό του Ομίλου έχει την ευθύνη για την ποιότητα των παρεχομένων προϊόντων και υπηρεσιών και γι’ αυτό τους ζητείται έμπρακτα να υποστηρίξουν την εφαρμογή αυτής της πολιτικής.

Μάριος Πελετιές
ΔιευθύνωνΣύμβουλος

Ημερομηνία : 17/10/2019

Έχετε ερωτήσεις ή σχόλια για τα προϊόντα μας;

ΜΙΛΗΣΤΕ ΜΑΣ

Κάμπου 19, 2030 Στρόβολος, Κύπρος

357-22482265

357-22481757

Message us on Facebook