English

gh

Σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον και σε ένα περιβάλλον που η εξεύρεση πληροφοριών δεν αποτελεί πλέον μια δύσκολη διαδικασία, αρκετοί από εμάς προβληματιζόμαστε και αναζητούμε την γνώση η οποία θα μας προσφέρει την δυνατότητα να επιλέξουμε ότι καλύτερο για την κατασκευή της μελλοντικής μας στέγης. Η έννοια της αξίας αναθεωρείται και η αξία πλέον δεν είναι απλά μια οικονομική έννοια άλλα έχει να κάνει με την μακροβιότητα της κατασκευής και την ποιότητα της ζωής που μας προσφέρει. Όλο και περισσότεροι καταναλωτές επιζητούν και επιλέγουν την αειφόρο δόμηση με προϊόντα και συστήματα τα οποία είναι φιλικά στο περιβάλλον και τους προσφέρουν υγιεινό και ευχάριστο κλίμα.

 

Ένα από τα πιο δημοφιλή θέματα συζήτησης τα τελευταία χρόνια, είναι η θερμομόνωση του περιβλήματος των κτιρίων και κυρίως της εξωτερικής θερμομόνωσης τοιχοποιίας. Σύμφωνα με την αναθεωρημένη οδηγία της Ε.Ε. (2018/844/EU) κάθε κράτος-μέλος, οφείλει να θέσει μακροπρόθεσμες στρατηγικές ανακαίνισης κτιρίων, ούτως ώστε έως το 2050 να έχουν μηδενιστεί οι εκπομπές CO2 που αποδίδονται στον κτιριακό τομέα. Επιπλέον, από τις 31 Δεκεμβρίου 2020, όλα τα νέα κτίρια, πρέπει να είναι κτίρια σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας, κάτι που ήδη ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2019 για όλα τα νέα κτίρια που στεγάζουν δημόσιες αρχές ή είναι ιδιοκτησία τους. Έννοιες όπως εξοικονόμηση ενέργειας, θερμοπρόσοψη,  πιστοποιημένο σύστημα και διαπνοή, έχουν γίνει μέρος της καθημερινότητας μας. Όμως, πόσο καλά ενημερωμένοι είμαστε για αυτές τις έννοιες; Πώς θα επιλέξουμε το σύστημα θερμοπρόσοψης που θα εφαρμόσουμε στην οικία μας; Στην συνέχεια θα δούμε αναλυτικά κάποια από τα κυριότερα κριτήρια επιλογής.

 

Πιστοποιημένο σύστημα

Σε πολλές περιπτώσεις, υπάρχει σύγχυση αναφορικά με τα πιστοποιημένα συστήματα και αυτό κυρίως έχει δημιουργηθεί λόγω παραπληροφόρησης. Ορισμένες εμπορικές εταιρείες ή συνεργεία εφαρμογής, επιλέγουν προϊόντα από διάφορους παραγωγούς και «κτίζουν το δικό τους σύστημα». Αυτό γίνεται στην προσπάθεια τους να παρέχουν το φθηνότερο σύστημα στην αγορά ή να έχουν το μέγιστο δυνατό κέρδος. Στην προσπάθεια τους να το προωθήσουν ως πιστοποιημένο σύστημα, προσκομίζουν τα πιστοποιητικά CE των προϊόντων που έχουν επιλέξει, παραπληροφορώντας με αυτό τον τρόπο τον ενδιαφερόμενο. Επιπλέον, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που έχουν καταφέρει να εμπεδώσουν στο μυαλό αρκετών καταναλωτών, αρχιτεκτόνων και μηχανικών, ότι η πιστοποίηση είναι κάτι που δίνεται με την αποπεράτωση ενός έργου, με την μορφή γραπτής εγγύησης. 

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή, δηλαδή από την ονομασία. Στην Ελληνική γλώσσα ονομάζονται, Σύνθετα Συστήματα Εξωτερικής Θερμομόνωσης (ΣΣΕΘ) και στην Αγγλική, External Thermal Insulation Composite Systems (ETICS). Εφόσον πρόκειται για σύνθετα συστήματα, είναι αντιληπτό ότι πρόκειται για ομάδα προϊόντων τα οποία απαρτίζουν ένα σύστημα και όχι για ένα μεμονωμένο προϊόν.Άρα, θα πρέπει να γνωρίζουμε και να εξετάζουμε την συμπεριφορά των προϊόντων αυτών ως σύστημα και όχι το κάθε προϊόν ξεχωριστά. Κατ’ επέκταση η εξασφάλιση των δηλώσεων επίδοσης (D.O.P.) και του πιστοποιητικού CE για το κάθε προϊόν ξεχωριστά, μας δίνει την εικόνα ενός και μόνο προϊόντος χωρίς να ελέγχεται η συνέργεια του με τα υπόλοιπα προϊόντα του συστήματος. Στην πραγματικότητα, πιστοποιημένο σύστημα είναι αυτό που κατέχει πιστοποιητικό (ως σύστημα) κατά ETAG004, από τον EOTA (European Organisation for Technical Assessment) ή από οργανισμό μέλος του EOTA. Το πιστοποιητικό αυτό, φέρει μοναδικό αριθμό αναφοράς (π.χ. ETA-08/0323) και θα πρέπει να είναι διαθέσιμο και να προσκομίζεται ανά πάσα στιγμή, ακόμα και πριν την εγκατάσταση του. Άρα, το πιστοποιημένο σύστημα, δεν είναι σε καμία περίπτωση συνώνυμο με το εγγυημένο σύστημα.

 

Γιατί όμως είναι τόσο σημαντικό να υπάρχει και να ζητείται αυτό το πιστοποιητικό;

  • Το πιστοποιητικό εκδίδεται από ανεξάρτητους Ευρωπαϊκούς οργανισμούς πιστοποίησης και όχι από τον παραγωγό.
  • Σε αυτό κατονομάζονται τα προϊόντα που απαρτίζουν το σύστημα ή τίθενται ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά για τα προϊόντα που δεν κατονομάζονται.
  • Αναγράφεται η συμπεριφορά ολόκληρου του συστήματος στην φωτιά.
  • Αναγράφεται η ελάχιστη αναμενόμενη ζωή ολόκληρου του συστήματος.

 

Θερμομονωτικά Υλικά

Πετροβάμβακας ή πολυστερίνη; Εξηλασμένη ή διογκωμένη πολυστερίνη; Ο κάθε καταναλωτής που βρίσκεται στο στάδιο σχεδιασμού, ή κατασκευής της κατοικίας του,πιθανότατα να έχει βρεθεί στο μέσο ατέρμονων συζητήσεων για αυτό το θέμα. Επίσης, πιθανότατα να έχει ακούσει κάποια μεμονωμένα και επιλεκτικά επιχειρήματα από τον φανατικό του είδους. Ποια είναι όμως η αλήθεια; Η αλήθεια είναι, ότι πάρα πολλά θερμομονωτικά υλικά, έχουν ενταχθεί σε πιστοποιημένα συστήματα. Αυτό αυτόματα σημαίνει ότι πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις. Άρα, δεν υπάρχει το καλύτερο θερμομονωτικό αλλά το καταλληλότερο θερμομονωτικό υλικό. Το καταλληλότερο θερμομονωτικό υλικό ορίζεται ως αυτό που ικανοποιεί τις ελάχιστες απαιτήσεις σχεδιασμού, ή τις ελάχιστες ιδιότητες που έχουν τεθεί για το κάθε κτίριο ξεχωριστά.

Aquabalance Weber family 2545522 edited 29JUNE2020

weber.therm A100 Aquabalance®  Etic System – Καινοτόμος Τεχνολογία

Μεταξύ των εκατοντάδων πιστοποιημένων συστημάτων που κυκλοφορούν στην Ευρωπαϊκή αγορά, έχουμε επιλέξει να εντάξουμε στην γκάμα των προϊόντων μας, το Γερμανικό πιστοποιημένο σύστημα weber.thermA100 με τεχνολογία Aquabalance® για τρεις λόγους:

  • Θέλουμε να προσφέρουμε στον απαιτητικό καταναλωτή, ένα πιστοποιημένο σύστημα με τα περισσότερα πλεονεκτήματα από κάθε άλλο σύστημα.
  • Θέλουμε να ικανοποιήσουμε την ανάγκη των αρχιτεκτόνων και των καταναλωτών, για λεία τελική επιφάνεια με διαχρονική αισθητική σε αντίθεση με τα ανάγλυφα επιχρίσματα (τύπου γραφιάτο) των πλείστων συστημάτων.
  • Θέλουμε να προσφέρουμε μια επιλογή εξαιρετικά οικολογική και φιλική προς το περιβάλλον, τον εφαρμοστή και τον τελικό χρήστη.

 

Το weber.therm A100 με τεχνολογία AquaBalance®, είναι το πρώτο σύνθετο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης που έχει βραβευτεί με την αναγνωρισμένη, Γερμανική οικολογική σφραγίδα BlueAngel. Είναι πιστοποιημένο κατά ETAG004, με αριθμό αναφοράς ETA-08/0323 από τον Γερμανικό οργανισμό πιστοποίησης DIBt (Deutsches Institut für Bautechnik) μέλος του Ευρωπαϊκού οργανισμού ΕΟΤΑ. Το σύστημα αποτελείται από σκληρές θερμομονωτικές πλάκες πετροβάμβακα, εκτονούμενα βύσματα μηχανικής στερέωσης, στρώσεις επιχρισμάτων μεγάλου συνολικού πάχους ενισχυμένες με βαρετού τύπου αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα, τελικό επίχρισμα με λεία επιφάνεια και διαπνέουσα βαφή με τεράστια επιλογή χρωμάτων. Επιπρόσθετα, η τεχνολογία AquaBalance®, παρέχει υψηλή προστασία των επιφανειών από άλγη και μύκητες.

Weber.therm A100 Aquabalance Etic System Blue Angel web photo

 

Τα κύρια πλεονεκτήματα του weber.therm A100 με τεχνολογία AquaBalance® είναι:

Μέγιστη Πυρασφάλεια

Το weber.therm A100 προσφέρει μέγιστη πυρασφάλεια, λόγω του πετροβάμβακα ο οποίος  κατατάσσεται στην κατηγορία Α1 όσον αφορά την συμπεριφορά του στην φωτιά, δηλαδή θεωρείται μη αναφλέξιμο – πυρίμαχο υλικό σε αντίθεση με τις πολυστερίνες οι οποίες, παρόλο που οι περισσότερες περιέχουν επιβραδυντή καύσης, κατατάσσονται στην κατηγορία Ε, δηλαδή εύφλεκτα υλικά με μεγάλη συμβολή στην φωτιά.

Καλή Ηχομόνωση

Συμβάλλει σημαντικά στην ηχομόνωση του κτιρίου, μιας και ο πετροβάμβακας θεωρείται ένα από τα καλύτερα ηχομονωτικά υλικά, απομονώνοντας τους εξωτερικούς θορύβους από το εσωτερικό του κτιρίου.

Διαπνοή

Ο πετροβάμβακας, διαπνέει πολύ περισσότερο αφού έχει χαμηλή αντίσταση στην διάχυση υδρατμών μ=1 έναντι του αμέσως επόμενου θερμομονωτικού που είναι η διογκωμένη πολυστερίνη με μ=20-40, παρέχοντας με αυτό τον τρόπο, καλύτερη θερμική άνεση και εξαιρετικά μειωμένο ενδεχόμενο συμπύκνωσης υδρατμών στο εσωτερικό του κτιρίου.

Υψηλή αντίσταση σε άλγη και μύκητες

Η τεχνολογία AquaBalance®, για την οποία η Weber® κατέχει δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, είναι μια τεχνολογία που δεν συναντάται σε συστήματα άλλων παραγωγών. Με την χρήση ενός συστατικού που συναντάται στην φύση και το οποίο αποτελεί το μυστικό της Weber® εντός των συνταγών της, προσφέρει μια υδρόφιλη και υψηλά διαπνέουσα τελική στρώση η οποία διαχειρίζεται την υγρασία στην επιφάνεια της κάνοντας την να στεγνώνει πολύ γρήγορα. Αυτό σημαίνει ότι στερεί από τα άλγη και τους μύκητες, το βασικό συστατικό που χρειάζονται για να αναπτυχθούν, δηλαδή την υγρασία.

Αντοχή σε κρούση

Οι μεγάλου πάχους στρώσεις θωράκισης του weber.therm A100 παρέχουν μεγάλη αντοχή σε κτυπήματα.  Ενδεικτικά, οι στρώσεις θωράκισης του weber.therm A100 έχουν συνολικό πάχος 9-11 mm σε αντίθεση με τις στρώσεις θωράκισης που περιλαμβάνουν τα περισσότερα αν όχι όλα τα υπόλοιπα συστήματα, οι οποίες είναι 4-5mm.

Υψηλή διαχρονική αισθητική

Μεγάλο συν στα πιο πάνω πλεονεκτήματα, είναι η δυνατότητα του συστήματος για λεία τελική επιφάνεια με διαχρονική αισθητική, σε αντίθεση με τα ανάγλυφα σπατουλαριστά διακοσμητικά επιχρίσματα τύπου γραφιάτο, που περιλαμβάνονται στα περισσότερα αν όχι σε όλα τα υπόλοιπα πιστοποιημένα συστήματα. Πέραν από την αισθητική, σε περίπτωση οποιασδήποτε ζημιάς, η επιφάνεια μπορεί να επισκευαστεί εύκολα και απλά, όπως ακριβώς στα συμβατικά επιχρίσματα και βαφές.

Καταλήγοντας, η σωστή επιλογή θερμομονωτικών υλικών και συστημάτων, απαιτεί γνώσεις όσον αφορά τις ιδιότητες τους, το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα, καθώς και τη συμβατότητα τους με άλλα υλικά, πάντα σε συνάρτηση με τις κλιματικές συνθήκες και τις κτιριακές προδιαγραφές. Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα προτερήματα του πιστοποιημένου συστήματος weber.therm A100 AquaBalance®, ίσως είναι η μοναδική λύση για απαιτητικούς σε ποιότητα επαγγελματίες του κλάδου και καταναλωτές, οι οποίοι ενδιαφέρονται για δημιουργία κτιρίων υψηλής ποιότητας, φιλικών προς το περιβάλλον και τον χρήστη

Το άρθρο συντάχθηκε από τον Κύπρο Τούμπα, Business Development Manager του Ομίλου μας.

Ανακαλύψτε περισσότερα για το σύστημα weber.therm A100 Aquabalance®  Etic System και τα προϊόντα του εδώ

H σειρά προϊόντων Weber® εισάγεται από την Γερµανία από την Saint-GobainWeberGmbH, Schanzenstraße 84, D-40549 Düsseldorf και διανέμεται στην Κύπρο από την ΠΕΛΕΤΙΚΟ ΛΤΔ.

Για περισσότερες πληροφορίες αποταθείτε στο Τεχνικό Τµήµα του Οµίλου Εταιρειών Πελέτικο στο τηλ.22482265.

 

Any queries or feedback about our products?

TALK TO US

19 Kampou, 2030 Strovolos, Cyprus

357-22482265

357-22481757

Message us on Facebook